دی نامه

دی نامه

خب ما تصمیم گرفتیم برای چند اتفاق مهم در هر ماه فقط یک پست بذاریم ! با این روش به نوعی داریم پست نذاشتنمون رو توجیح می کنیم ! به این ترتیب این نوید رو می دم که پست بعدی سالیانِ دور با عنوانِ “هاست ایران در دهه ای که گذشت !” منتشر خواهد شد… خب میریم که اتفاق های…

ادامه مطلب